Támogató szolgáltatások, tanácsadások

A tevékenység célja az akcióterületen élők mentális állapotának javítása, integrációjának segítése, egyéni és csoportos kompetenciáik folyamatos fejlesztése, lappangó problémáik feltárása, manifesztálódott problémáik, a felmerülő krízis helyzetek megoldása TEAM munkában, az ügyek szakterületeit nem elemenként, hanem összefüggései tükrében komplex módon kezelve.

A támogató szolgáltatás tagjai között vannak mentális segítők – pszichológus, szükség esetén pszichiáter, addiktológus, családkonzulens, mediátor –, valamint esélyegyenlőségi segítők – jogász, munkaerő-piaci tanácsadó, védőnő, családsegítő, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkatársa. Első lépésként fontosnak tartjuk a különböző szakterületek lakossággal történő megismertetését, a fókuszok tudatosítását. Ehhez először az alkalmazási területeket és az alkalmazni kívánt módszereket kell megismertetnünk a célcsoporttal. Ennek érdekében csoportfoglalkozásokat szervezünk, ahol a személyes találkozáson túl, a tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó szakemberek hasznos ismereteket adnak át a célcsoport tagjainak (például: jogász ismerteti az örökösödési rendet, feltárja, hogy rendezetlen ingatlan tulajdonviszonyok esetén milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre).

A csoportos foglalkozásokat követően a célcsoport számára elfogadhatóbbá válnak a számukra eddig ismeretlen szakterületek. A havi rendszerességgel tartandó szakmaközi megbeszéléseken a szükségletek, az alkalmazott módszertan és az eredmények tükrében lehetőség van a kitűzött célok eléréséhez szükséges rendszerek módosítására.

A havi rendszerességgel megtartásra kerülő megbeszéléseken túl, a támogató szolgáltatásokat nyújtó szakemberek konzultációt tartanak a felmerülő ügyek kezelése érdekében.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája: mentális segítők – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, esélyegyenlőségi segítők – Alsómocsolád Község Önkormányzata

Reklámok