Szomszédsági háló a megtartó Alsómocsoládért

A társadalmi környezet minőségi fejlesztésének alapvető eleme a lakosság identitásának fejlesztése. Az énkép, énfelfogás részeleme a munka világában betöltött konkrét hely, a munka-tevékenység anyagi és erkölcsi megítélésétől a szubjektív módon megélt munkaerő-piaci esélyekig. A településünkön is jellemző a tartós munkanélküliség melynek következtében a munkaerőpiacról kiszoruló lakos egyre távolabb kerül a munkavilágától.

Az otthon eltöltött idő alatt elavul a munkatudás, csökken az innovációs készség, a jövőbeni munkával kapcsolatos kompetencia, ennek következtében nehéz megfelelni a munkáltatók és a munkaerő piac elvárásainak.

Az öt napos csoportfoglalkozás sorozat célja:

 • A résztvevők önismeretének, személyiségjegyeinek, együttműködési készségének fejlesztése, motivációs bázisainak erősítése, a világos és hatékony kommunikáció, a megfelelő konfliktuskezelési technikák elsajátítása, illetve a csoport-, és önérdek érvényesítés (asszertivitás) fejlesztése;
 • Képzések hatékonyabb elérését elősegítő képzési szükségletfelmérés, képzési tanácsadás, tanulási képességfejlesztés, pályaorientációs felkészítés;
 • Munkaerő-piaci ismeretek átadása, álláskeresési technikák elsajátíttatása.

Módszerei:

Kiscsoportos formában történő ismeretátadás, melynek során a résztvevők előadások, beszélgetések, helyzetgyakorlatok keretében sajátítják el a fenti célok elérését biztosító ismeretanyagot, egyéni készségeket, képességeket és személyes-, valamint társas kompetenciákat.

A módszertani elemek:

 • előadás
 • visszacsatolás
 • interaktív ismeretbővítés
 • egyéni feladat végrehajtás
 • páros feladatok végzése
 • kiscsoportos feladatok végzése
 • kommunikációs és szituációs helyzetgyakorlatok végzése
 • szóbeli és írásbeli feladatok végzése

A tréning 3 szakaszra bontható. Az első szakaszban megtörténik a kompetencia felmérés, a munkaérdeklődés feltárása (kérdőíves módszerrel), illetve önismereti és kommunikációs gyakorlatos során az énkép meghatározás és a jövőkép meghatározása.
A tréning második szakaszában a konfliktuskezelésre helyeződik a hangsúly. Kérdőíves felméréssel meghatározzuk a résztvevők döntési szokásait, egyéni sajátosságait, viselkedésmódját, a munkában hasznosítható személyes tulajdonságait, az energiaháztartását, stb. … majd ezek alapján profil lapot készítünk.
A harmadik szakasz kifejezetten a munkaerőpiaci ismeretekre, koncentrál. Megmagyarázza az alapvető fogalmakat, az álláskeresés módszereit, valamint önéletrajz mintákkal, felkészítéssel támogatja az álláskeresést.

A program célja a tartós munkanélküliség visszaszorítása, illetve az egyének felkészítése az elsődleges munkaerőpiacra való visszatérésre.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

Reklámok