“Szempont” videó és blogger klub

Azok a személyek, családok, akik a szegregátum területén élnek – életvitelük, társadalmi kapcsolataik, neveltetésük – miatt általában a nagyobb közösségek perifériáján élnek, ugyanakkor sok olyan adottsággal, képességgel, élettapasztalattal rendelkeznek, melyeknek többnyire ők sincsenek igazán tudatában. Élethelyzetük miatt általában más nézőpontból látják a világot, mint az őket körülvevő és elvárásokat támasztó tágabb környezet, másként értelmezik és élik át az őket körülvevő dolgok működését, összefüggéseit. Azt viszont saját bőrükön szinte naponta megtapasztalják, hogy a velük szemben támasztott elvárásoknak, követelményeknek, ők valamiért sosem tudnak „megfelelni”. Az ő képességeik, adottságaik a tágabb környezetükben általában nem jelentenek értéket, a bennük rejlő adottságok kibontása, fejlesztése esetleges, kampányszerű, ha néha sikeressé is válik, akkor a közösség számára elvész, hiszen kiemelődik, elszakad tőlük.

A cél, hogy e közösség tagjai között találjunk olyanokat, akikben pislákol a mozdulásra való vágy, és olyan helyzeteket, szerepeket, tevékenységeket kínáljunk nekik, melyhez nem kell semmi előfeltétel, csak ők, és az akarásuk. Segítenünk abban lehet, hogy mozgósítsák belső kíváncsiságukat, bizonyítási vágyukat, dinamizmusukat. Olyan pályán indulhatnak, mely nem merev szabályozottságban működik, tele előfeltételekkel, elvárásokkal, és sok-sok befektetést, munkát és kitartást kér az első sikerig. A Közösségi videózás és a video klub egy ilyen mozgásteret kínál.

A média varázsa fogva tartja az embereket. Ami a „dobozból kijön” (tv, internet) az a „valóság”, az „igazság”, a „létező”, a „minta”, ahhoz kell igazodni, legyen az gondolat, divat, ízlés, vélemény. A médiába bekerülni: álom, mert akkor „lettem valaki”! Láttak, beszélnek rólam, „felfedeztek”, és „tök mindegy”, hogy ennek mi az „ára” (például Való Világ, Mónika Show). Programunk segítségével a résztvevők alkalmassá válnak egy helyi, internet alapú, mozgóképes médium működésének elindítására és működtetésére. Megtanulják, hogyan lehet a videózással (szerkesztett mozgóképpel) információkat, eseményeket, gondolatokat, érzéseket közölni, átadni. Hogyan lehet az emberek figyelmét felkelteni, véleményüket kihangosítani, eseményekről összefoglaló beszámolót készíteni, tájékoztatni, közérdekű, tágabb közösség életét érintő információkat, eseményeket hitelesen, bárki számára hozzáférhető módón közzé tenni, élményeket megosztani.

Továbbá egy közösség identitását meghatározó, alakító, befolyásoló értékeket közkinccsé tenni, aktualizálni, feledésbe merülő értékeket életre kelteni, fiatalok számára is élővé, hozzáférhetővé tenni. Megtapasztalják a helyi nyilvánosság szerepét, felelősségét, erejét, tudatformáló lehetőségeit.

A digitális írástudatlanság felszámolását célzó tevékenység eredményeként az akcióterületen élők képessé válnak a számítógép mindennapi életben történő alapfokú felhasználására, a világhálón lévő információ elérésére és a digitális kommunikációra (kapcsolattartás, elektronikus ügyintézés).

Erre a tudásra alapozva szeretnénk megvalósítani a blogger klubot, melynek keretében maguk a projektben résztvevők készítik el és teszik közzé saját „előrehaladási jelentésüket” a Facebook-on és/vagy az erre indított blogban. A rendszeres blog írás hozzájárul a korábban megszerzett digitális íráskészség megmaradásához.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő, de a bekapcsolódás lehetőségéből a társadalmi integráció érdekében nem kerülnek kizárásra a beavatkozási területen élők sem.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

Az alkalmakon készült válogatott képek elérhetőek itt.

Reklámok