SZEM mozgalom népszerűsítése, bevezetése

A népszerűsítésre és bevezetésre kerülő Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve korlátozása. A program elsajátítása során a résztvevőknek alaposan meg kell ismerkedni lakótársaikkal, fel kell mérni a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni, és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. Mindez a közbiztonság javításán túl a közösségi kapcsolatok erősödését is elősegíti. A lakosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közvetlen szomszédjaik vagyontárgyait megfigyelik, és bármilyen gyanús eseményt észlelnek, egymással megbeszélik és jelentik a településen működő Polgárőr Egyesületnek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a rendőrséggel. Ez a program a magánélet tiszteletben tartása mellett elősegíti a bűnelkövetés megelőzését, bizalmi szálakat épít, segít jobban elfogadni a szűkebb környezetben élőket, csökkentve evvel a jelenleg rendszeresen újjá éledő szomszédi perpatvarok előfordulását. A programelem megvalósítása során 5 alkalommal bűnmegelőzési előadások megtartására, azok tapasztalatainak közös leszűrésére, csapatépítő csoportfoglalkozások szervezésére, majd közös bűnmegelőzési „mini stratégia” kidolgozására kerül sor.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

Az alkalmon készült válogatott képek elérhetőek itt.

Reklámok