“Hétköznapi praktikák” csoportfoglalkozás

A hátrányos helyzetű családokban sokszor a legjobb szándék ellenére sem alakul ki, nem tud kialakulni az egészséges életvitel iránti fogékonyság és igény. Nem ritka, hogy az ilyen családok kevés jövedelmük java részét drága készételek megvásárlására költik, mivel egészen egyszerűen nem ismerik a legelemibb higiéniai, élelmiszer termelési, tárolási, előkészítési folyamatokat, konyhatechnikai, tartósítási, befőzési módszereket sem.

Az elsősorban nőket megcélzó „Hétköznapi praktikák” csoportfoglalkozások háztartásvezetési, ügyintézési ismeretek átadásával támogatják a családi élet szervezését, ugyanakkor biztosítják a hagyományos falusi életmódhoz kötődő jövedelemkiegészítő tevékenységek újrahonosítását, mint a befőzés, aszalás, gyógy- és fűszernövénygyűjtés-termesztés, továbbá egészség- és környezettudatos szemléletet közvetítenek.

A klubfoglalkozás jellegű képzés során a résztvevők olyan ismereteket sajátítanak el, melyek a mindennapi életben való boldogulásukat segítik elő. A foglalkozássorozat tematikájában és módszereiben a gyakorlati ismeretátadást támogatja.

A foglalkozások alatt megszerzett képességek birtokában a résztvevő nők szűkebb családjuk behatároltabb jövedelmi viszonyai közepette is nagyobb eséllyel lesznek képesek az elvárható módon gondoskodni saját maguk és családjuk megélhetéséről, szemléletváltásuk generálja a család minden tagjának életmódváltását.

A klubfoglalkozások során megszerezhető kompetenciák:

Tudatos vásárlás, konyha higiénia, konyhaművészet alapoktól a többfogásos menüsorig, tartósítás 3 alkalom

  • Szabás-varrás 3 alkalom
  • Kreatív órák – ünnepkörökhöz kötődően 2 alkalom
  • Illem, etikett és protokoll a hétköznapokban 1 alkalom
  • Testápolás, kozmetika, smink és stílus 1 alkalom

A program hatására a nők jobban odafigyelnek közvetlen és tágabb környezetükre, várhatóan megszűnik a ma még sajnos jellemző szemetelés a területen, házaikat pedig igyekezni fognak tisztán tartani, a lehetőségeikhez mérten csinosítani.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő, elsősorban a nők.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

A megtartott alkalmak válogatott képei megtekinthetőek itt.

Reklámok