Digitális írástudás fejlesztése

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) többször hívta már fel a figyelmet arra, hogy prioritást kell, hogy élvezzen az uniós támogatások felhasználása során a digitális írástudatlanság csökkentése. E tekintetben különösen veszélyeztetettek a hátrányos helyzetű térségek és kistelepülések lakói, a 40 év felettiek, az e-közigazgatási szolgáltatásokat eddig nem használók, a munkanélküliek és a határon túli magyar állampolgárok. Sajnos, a digitális írástudatlanság problémája Alsómocsolád község számára is nagy kihívást jelent, melyet a Teleház által nyújtott szolgáltatások, informatikai tanfolyamok és képzések hivatottak enyhíteni. Az akcióterületen élő családok közül csak háromban van számítógép internet-eléréssel, de ezeknek az eszközöknek a használata sem tudatos. Egyik gépre sincs feltelepítve például az Office csomag, így a használók nem ismerik sem a szövegszerkesztő, sem a táblázatkezelő beállításait. A számítógépeken csak az internetes böngészőket használják, általában a közösségi oldalakat és az online játék felületeket látogatják.

Fontos feladatunknak tartjuk a digitális szakadék csökkentését oly módon, hogy képessé tesszük az embereket a számítógépek és az általuk elérhető információk tudatos használatára.

A tevékenység célja a digitális írástudatlanság felszámolása, módszere: alap informatikai kompetencia-fejlesztés, melynek része a számítógép és a grafikus operációs rendszer megismerése, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, hálózati ismeretek, kommunikáció.

A rendszeres – mindösszesen 60 órányi – találkozások eredményeként az akcióterületen élők képessé válnak a számítógép mindennapi életben történő alapfokú felhasználására, a világhálón lévő információ elérésére és a digitális kommunikációra (kapcsolattartás, elektronikus ügyintézés).

Megtanulják a számítógép alapvető hardver-eszközeinek és operációs rendszerének használatát; el tudják készíteni szövegszerkesztő segítségével önéletrajzukat, leveleiket, feljegyzéseket; meg tudják keresni az Internet segítségével a mindennapokban számukra szükséges információkat, valamint el tudják végezni az életvitelükhöz szükséges ügyintézést a Község Teleházában.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

Az alkalmakon készült válogatott képek elérhetőek itt.

Reklámok