Adósságmenedzsment – háztartások pénzügyei

A projekt az érintett családok helyzetében nagyon jelentős változásokat fog okozni. Ezek a változások pozitívan érintik majd őket – jobb lakhatás, olcsóbb rezsi, támogató szolgáltatások, középpontba kerülés, stb. –, ám ennek a hosszú távú eredménye nem marad meg magától értetődően, a projekt során olyan tevékenységeket kell megvalósítani, amelyek alapot adnak majd arra, hogy ezek a családok önállóan is fenn tudják tartani a változások eredményeit. A leglátványosabb változás a lakókörnyezet változása. Tudatosítani kell, hogy az új helyre költözés önmagában nem tünteti el az addigi problémákat, az új lakóhely egyben a háztartás megújulásával tud majd jó lakóhely is lenni. Ez praktikusan két probléma kört, és annak tudatos kezelést igényli:

  • melyek azok a problémák, amelyek a költözéssel nem szűnnek meg
  • az új lakás „élhető” használata milyen költségeket, milyen magatartást igényel majd.

A „hozott” problémák:
Az egyik fontos tapasztalat, hogy megvan annak a veszélye, hogy a lakhatás stabilizálásával – különösen, ha az önkormányzati, vagy állami bérlakás (pl. Ócsa, NET) – az addigi felhalmozott kötelezettségek megfizetése háttérbe kerül. Tudatosítani kell, hogy a régi lakhelyhez kapcsolódó áram-, vízdíjtartozásokat rendezni kell, stb.
Az érintett családoknál, szinte kivétel nélkül van olyan nem rendezett kötelezettség, aminek a pontos jogi státuszát, összegét nem is ismerik, és aminek az elrendezése a család bevételeihez mérve lehetetlennek tűnik. Több esetben – például telekommunikációs szolgáltatások – szerződés felmondásakor olyan többlet kötelezettségek keletkeznek, amelyek nagyságrenddel nagyobbak, mint a felmondást okozó elmaradás.
Egy előfizetéses mobil/kábel tv/internet szerződés felmondásakor például a havi 10-15 ezer forintos számla elmaradás helyett azonnal 200 ezer forintos egyösszegű kötelezettség keletkezik. De hasonló a helyzet a hitelkártyákkal, ahol a havi kötelezően befizetendő 15-20 ezer forint helyett 300-400 ezer forint egy összegű kötelezettség keletkezik. A gondot az okozza, hogy ezeknek a tartozásoknak a legtöbbje több éve fennáll és így már jelentős késedelmi kamat és díj rakódott rájuk.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

Reklámok