A szegregátum

Alsómocsolád szegregátum térkép

Alsómocsolád szegregátum térkép

 

Alsómocsoládon a faluszélen, a településtől fizikailag is elkülönülve, a „patakon túl” található egy 16 lakóingatlanból és 47 ott élő lakosból álló szegregátum. Ez a település szélén helyezkedik el, de közvetlenül kapcsolódik a falu többi – integrált lakókörnyezeti részéhez. A Petőfi és a Rákóczi utcák zsákutcák, ezért a helyi lakosság csak akkor közlekedik arra, ha kifejezett céllal látogat a szegregátumba. A terület megközelíthetősége jó, szilárd útburkolaton történik.

Az egész Sásdi térségre jellemző, hogy tőkeszegény, elavult struktúrájú iparral rendelkezik. A rendszerváltást követő privatizációnak köszönhető a nagymértékű munkanélküliség, mivel a földeken, erdőkben dolgozó emberekre már nem volt szükség. Ezeknek az embereknek a nagy része él a szegregátumban, iskolai végzettségük alacsony. Az itt lakók társadalmi helyzete marginálisnak tekinthető, a következő hátrányokkal szembesülnek mindennapjaikban: alacsony iskolai végzettség, rendszeres munkajövedelem hiánya, strukturális munkanélküliség, rossz egészségügyi állapot, rossz lakáskörülmények.

A szegregátumban a mobilizációs folyamatok gyengék, az elmúlt évekhez képest alig változott a terület népességének száma és aránya; ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a szegregátum területe nem vonzó a betelepülők számára, valamint az is közrejátszik, hogy az itt élőknek nincs lehetőségük arra, hogy más településrészre költözzenek.

A terület nagysága a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva nem változott, a lakásállomány valamint a lakókörülmények a népszámlálás óta eltelt 13 év alatt pozitív irányban nem változtak, csupán az épületek állaga romlott tovább.

A szegregátumban található 16 lakóingatlan közül 6 komfort nélküli; ezekben az épületekben a lakószoba és főzőhelyiség alapterülete nem, vagy csak alig haladja meg a 12 m2-t, WC a lakáson kívül található, az épület fűtését fával vagy palackos gázzal oldják meg, és vizet csak a kerti csapból nyernek. A házak közül 8-ban van vezetékes ivóvíz, 7-nél csak az udvaron van kerti csap, egy családnál pedig egyáltalán nincs víz. A lakóingatlanok közül mind a 16 árammal ellátott, 3-ban van vezetékes gáz, és 3-nak biztosított a csatornaellátása is.

Reklámok